PENB

Zvolte si typ nemovitosti

Energetický průkaz

PENB – PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Co je průkaz energetické náročnosti budovy nebo- li PENB?
PENB hodnotí budovu z hlediska stavebních konstrukcí a všech energií, které do budovy vstupují. Součástí hodnocení jsou energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. Do energetické náročnosti budovy zahrnujeme nyní i způsob výroby energie mimo posuzovanou budovu (výroba elektřiny, případně výroba tepla při dálkovém vytápění). Hodnocení se provádí na základě vypočtené energetické náročnosti budovy (tj. roční potřeby energie) vztažené na 1m2 celkové podlahové plochy a porovnání s referenční budovou. Energetický štítek obálky budovy tak posuzuje, jak dobře je dům zaizolován.

PENB kdy ho musíte mít?
a) při výstavbě nových budov
PENB se předkládá stavebnímu úřadu při výstavbě či rekonstrukci budovy. Budova bez vystaveného PEB by tedy neměla vůbec dostat stavební povolení. Nejde-li o budovu, která průkaz mít nemusí
b) při větších změnách dokončených budov,
které ovlivňují jejich energetickou náročnost. Větší změnou dokončené budovy je změna, která probíhá na více než 25% celkové plochy obvodového pláště budovy, nebo změna technických zařízení budovy s energetickými účinky, kde výchozí součet ovlivněných spotřeb energií je vyšší než 25% celkové spotřeby energie.
c) při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech,
kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti =
= Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit zpracování průkazu:
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy
2. při pronájmu bytové jednotky, ucelené části budovy, nebo celé budovy
3. předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii
a) možnému kupujícímu již před uzavřením smluv týkajících se koupě
b) možnému nájemci před uzavřením smluv týkajících se nájmu
4. předat PENB nebo jeho ověřenou kopii
a) kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy
b) možnému nájemci nejpozději při podpisu nájemní smlouvy

PENB kdy ho nemusíte mít?
Požadavky na energetickou náročnost budov nemusí být, podle ustanovení § 7a odst. 5 zákona č. 318/2012 Sb. o hospodaření energií v platném znění, mimo jiné splněny:
a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50m2
b u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled, tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče
c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely
d) u staveb pro rodinnou rekreaci
e)u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700GJ za rok,
f) při větší měně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její účely
g) Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.
 

Obálka PENB

Pokud chcete poradit nebo máte zájem o vypracování průkazu, volejte 777 632 219 nebo použijte níže náš poptávkový formulář:

* Jméno
* Email
* Telefon
* Váš vzkaz
 
Odesláním dotazu zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů