Reality Klíč Tábor

Zvolte si typ nemovitosti

POUČENÍ k reakci zákazníka

POUČENÍ ve smyslu ust. § 21 zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen jako "Poučení“) realizované ze strany společnosti Reality KLÍČ s.r.o. se sídlem Husovo nám. 583/18, 390 02 Tábor 2, IČ: 28122721, zapsané v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18549 zastoupené Mgr. Karolinou Svatošovou jednatelem společnosti tel.: 777 632 219, e-mail: svatosova@rk-klic.cz, další informace o zprostředkovateli na www.rk-klic.cz (dále jen jako „Realitní kancelář“) adresované všem potencionálním klientům Realitní kanceláře, kteří reagují na nabídku Realitní kanceláře, poptávají nebo nabízejí nemovitost, vyplňují poptávkový nebo nabídkový formulář a/nebo jakoukoliv formou poskytují osobní údaje Realitní kanceláři (dále jen jako „Klient“)

Poučení ve smyslu ust. § 21 zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen jako „Poučení“) realizované ze strany společnosti Reality KLÍČ s.r.o. se sídlem Husovo nám. 583/18, 390 02 Tábor 2, IČ: 28122721, zapsané v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18549 zastoupené Mgr. Karolinou Svatošovou jednatelem společnosti tel.: 777 632 219, e-mail: svatosova@rk-klic.cz, další informace o zprostředkovateli na www.rk-klic.cz (dále jen jako „Realitní kancelář“)
adresované všem potencionálním klientům Realitní kanceláře,
kteří reagují na nabídku Realitní kanceláře, poptávají nebo nabízejí nemovitost, vyplňují poptávkový nebo nabídkový formulář a/nebo jakoukoliv formou poskytují osobní údaje Realitní kanceláři (dále jen jako „Klient“)

Klient v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté Realitní kanceláři budou Realitní kanceláří zpracovávány a uchovávány výhradně za účelem dodržení právních povinností Realitní kanceláře a za účelem plnění a uplatnění práv a povinností vyplývajících z poptávky či nabídky Klienta. Klient se zpracováním a uchováváním osobních údajů výslovně souhlasí, přičemž potvrzuje, že jeho osobní údaje poskytnuté Realitní kanceláři jsou přesné a zavazuje se oznámit Realitní kanceláři všechny změny předmětných údajů. Klient rovněž souhlasí s předáním svých osobních údajů zhotoviteli smluv (rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva atd.). Klient bere na vědomí, že má přístup k osobním údajům, má právo na ochranu osobních údajů a má všechna další práva stanovená v §21 zák.č. 101/2000 Sb.

V Táboře dne 20.9.2017 Mgr. Karolina Svatošová, v.r. (Za Realitní kancelář)